You are here: امکانات تولید

Razak Chemie

Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)

امکانات تولید

کنترل دقیق نتایج و استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی در کنار توجه به منابع انسانی متخصص پشتوانه های اصلی رازک شیمی به جهت معرفی محصولات با کیفیتی متمایز است.

برخورداری از امکانات آزمایشگاهی در انجام پروژههای تحقیقاتی متعدد بر اساس استانداردهای روز دنیا و استفاده متخصصان مهندسی پلیمر نه تنها محصولات رازک شیمی را در اخذ معتبرترین تائیدهای فنی مطابق با استانداردهای جهانی به موفقیت رسانده بلکه در بازارهای صادراتی به عنوان رقیب جدی محصولات پیشرو معرفی نموده است. مخازن رازک شیمی مطابق با استانداردهای جهانی En - 840 تولید و برپایه نظام مبتنی بر ISO 9001 - 2000 کنترل می گردد.